פרטי בנין - קורת הפרדה אופקית בפרופיל מיוחד בקו הקומה

חתך אנכי בקיר מסך המראה אופציה לקורת פח להדגשת ניתוק וקווים אופקיים במיקומי הקומות. הקורה משתלבת בין המודולים של קיר המסך. הפרט מראה את ריצוף הקומה שמעל לרצפה הקונסטרוקטיבית ואת התקרה בקומה שמתחת. כמו כן ניתן לראות מחסום עשן, בידוד בצמר זכוכית ופתרון לניקוז מי הגשם.קורת הפרדה אופקית בפרופיל מיוחד בקו הקומה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.