פרטי בנין - מחיצת פנים בעלת קצה חופשי שאינה מגיעה לתקרה

פרט חזית במחיצת בלוקי איטונג שאינה מגיעה לתקרה. הפרט מראה את הורת הבטון והעמודון הסוגרים את המחיצה ומחזקים אותה.מחיצת פנים בעלת קצה חופשי שאינה מגיעה לתקרה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.