פרטי בנין - פרט חיבור בין שתי מחיצות ניצבות עם פתח דלת

פרט מבט מרחבי על פינת קיר במפגש בין מחיצות הניגשות זו אל זו בצורה ניצבת. המחיצות בנויות מבלוק איטונג והפרט מדגים את חיבור הלינטלים (קורות הסגירה שמעל לפתח) ליצירת פתחי דלתות.פרט חיבור בין שתי מחיצות ניצבות עם פתח דלת

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.