פרטי בנין - מסגרות לאלומיניום - רצף חלונות נגררים

פרט עקרוני למשקוף עיוור מפלדה כהכנה לחלונות אלומיניום. פרופיל הפלדה מעוגן לבטון והפרט מראה גם פרופיל מחלק בין חלונות ברצף.מסגרות אלומיניום - חלונות נגררים - פרט הרכבה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.