פרטי בנין - חיבור מחיצות גבס לקירות טיח קיימים

חתכים אופקיים המארים אלטרנטיבות למפגש בין קיר גבס חדש לקיר מטויח קיים.
1. חיבור מחיצת גבס לקיר מטויח מקביל בחיבור נסתר / עם נתק.
2. חיבור מחיצת גבס לקיר מטויח ניצב בחיבור פינה סגור / עם נתק.
3. חיבור לקיר בטון גלוי עם פרופיל ניתוק.חיבור מחיצות גבס לקירות טיח קיימים

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.