פרטי בנין - ציפוי קירות קימים בלוחות גבס - מפגש פינה

חתך אופקי דרך קירות בנויים המחופים בלוחות גבס ובידוד תרמי. הפרט מראה את הקיר המקורי, המחופה בטיח ואת הנדרש כדי להוסיף לו את החיפוי החדש. פרופילי אומגה מחזיקים את לוחות הגבס כשהבידוד התרמי מוכנס בין השכבות. פרט מיוחד מראה אפשרות לפינה חיצונית עם מגן פח המעוגן לקיר.ציפוי קירות קימים בלוחות גבס

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.