פרטי בנין - מפגשי תקרה אקוסטית מונחת

פרטי מפגשים לתקרה אקוסטית מינרלית מונחת.
1. תליית לוחות תקרה מינרלית מונחת ומפגש L+Z אל הקיר.
2. מפגש אל הקיר כשבקצה סגירה של סרגל צבוע לפני סרגלי הקיר.
3. סינר מונמך העשוי לוח דיקט ועליו חיפוי או צבע.פרט לתקרה אקוסטית מונחת על פרופילים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.