פרטי בנין - סינר גבס בין תקרות פריקות מסוג שונה

פרט סינר גבס ברוחב מינימלי לניתוק בין שתי תקרות מסוגים שונים באותו המפלס. חיבור התקרות אל סינר הגבס בפרופילים L+Z , סינר הניתוק מונמך ורוחבו כרוחב הפרופיל + לוחות הגבס.סינר גבס בין תקרות פריקות מסוג שונה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.