פרטי בנין - פתח מובלט החוצה עם לבני זכוכית

פתח במסגרת בולטת מהקיר הסגור בלבני זכוכית. הקיר והבליטה מחופים טיח, בין לבני הזכוכית מוט ברזל לחיזוק. לבנים 20 / 20. סף פנימי מחופה קרמיקה.פתח עם לבני זכוכיתדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.