פרטי בנין - יציאה למרפסת מרוצפת

חתך אנכי דרך דלת יציאה למרפסת ועד למעקה. בתחתית הדלת מדרגה על סף מוזאיקה. איטום המרפסת נעשה מתחת לריצוף, קצה המרפסת עם קופינג אבן ומעקה פלדה היוצא מדופן הקורה החיצונית.
איטום המרפסת ביריעות איטום, רולקה בפינות וריצוף על גבי חול.איטום יציאה למרפסת מרוצפת

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.