פרטי בנין - מעבר מרוצף מוגבה להולכי רגל

פרט חתך במעבר הולכי רגל במיסעה. הפרט משמש מעין מעבר חציה בנוי ומוגבה מהכביש ועשוי ריצוף משתלב.

בחתך ניתן לראות את התשתית הנדרשת, יסוד הבטון והריצוף.מעבר מרוצף מוגבה להולכי רגל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.