פרטי בנין - כיור נירוסטה מותקן אל הקיר

פרט, תוכנית וחתכים להתקנת כיור פלב"ם (נירוסטה) בהתקנה ישירה אל קיר מחופה אריחי חרסינה. הכיור מוחזק על ידי קונזולה של צינור פלדה היוצא מהקיר.כיור נירוסטה מותקן אל הקיר

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.