פרטי בנין - פתח איורור עם כיפה בגג שטוח

פרט חתך אנכי בגג שטוח עם פתח איורור עגול. הפרט מראה את תפיסת יריעות האיטום אל הבליטה הנדרשת בבטון, את כיפת ההגנה נגד גשם והרשת נגד חרקים.פתח איורור עם כיפה בגג שטוח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.