פרטי בנין - כיפת תאורה עם מרווח איורור בגג שטוח

פרט חתך אנכי בכיפת תאורה המותקנת בגג בטון שטוח. הפרט מראה את סיום יריעות האיטום, את חיבור כיפת התאורה ואת הרמתה בניתוק מעל לבטון על מנת לאפשר גם זרימה מוגבלת של אויר.כיפת תאורה עם מרווח איורור בגג בטוןדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.