פרטי בנין - נגרות מטבח - חתך אנכי בארון עליון

פרט חתך אנכי בארון מטבח עשוי לוח נגרים ומצופה פורמיקה. הפרט מראה את תליית הארון ומרכיביו כולל המדף הפנימי.

מיקום החתכים על פי תוכנית זו.נגרות מטבח - חתך אנכי בארון עליון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.