פרטי בנין - נגרות מטבח - חתך אופקי בארון תחתון

פרט חתך אופקי בארון מטבח עשוי לוח נגרים ומצופה פורמיקה. הפרט מראה את תליית הארון, הדלתות והצירים, המפגש עם הקרמיקה על הקיר ועוד.

מיקום החתכים על פי תוכנית זו.פרט ארון מטבח במפגש קרמיקה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.