פרטי בנין - מפגשי תקרה אקוסטית עשויה לוחות מינרלים

פרטי חתכים אנכיים בתקרה אקוסטית פריקה. חיבור L + Z אל הקיר, חיבורי T בין לוחות, סינר קצה במפגש עם קיר עשוי לוח דיקט. סינר אנכי עשוי דיקט מצופה פורמיקה.מפגשי תקרה אקוסטית עשויה לוחות מינרלים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.