פרטי בנין - תכנית שפת בריכת נוי

חלק מסט של פרטים לבריכת נוי.

שפת בריכה עשויה אבן פלטות על גבי חגורה הקפית של בטון מזוין.תוכנית שפת בריכת נוי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.