פרטי בנין - תכנית שפת בריכת נוי

חלק מסט של פרטים לבריכת נוי.

שפת בריכה עשויה אבן פלטות על גבי חגורה הקפית של בטון מזוין.תוכנית שפת בריכת נוי

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.