פרטי בנין - תכנית מסלעה למפל בגינת נוי

תוכנית לקצה בריכה עם מפל על גבי מסלעה יורדת במדרגות. בראש הבריכה העליונה, על גבי חגורת בטון, מוצבות אבנים עם מרווחים ביניהן. מרווח זה מאפשר את זרימת המים על גבי המסלעה.

חלק מסט פרטים הנוגעים לבריכת נוי בפיתוח נוף.
ראה גם חתך.תכנית מסלעה למפל בגינת נוידווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.