פרטי בנין - אבן בולדר זקופה

חתך דרך אבן בולדר העומדת זקופה והתשתית הנדרשת כדי להחזיק אותה כך מבלי שתיפול.אבן בולדר עומדת זקופה מהקרקע

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.