פרטי בנין - תוכניות סדור פילרים בנישה בנויה וחתכים

תוכניות סדור פילרים בנישה בנויה וחתכים. התוכניות מראות סידורים שונים לפילר עבור שתי יחידות דיור בין המגרשים. כל ביתן כזה כולל את הנדרש לחשמל, אשפה, תקשורת ומים עבור הבתים הסמוכים.תוכניות סדור פילרים בנישה בנויה וחתכיםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.