פרטי בנין - סבכת מתכת לגינון ברחוב, שתילת עצים

פרט ערוגה לעץ במדרכה מרוצפת. הפרט כולל סריג אופקי המונח על חגורת בטון סמויה. מסביב לערוגה, אבנים משתלבות.פרט ערוגה לעץ במדרכה עם ריצוף משתלב

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.