פרטי בנין - דלת כנף עץ נגררת אל כיס - חתך אופקי

פרטים בחתך אופקי של דלת כנף עץ עם משקוף פח. הדלת נגררת אל כיס בקיר, משקוף הפח בולט מקו הקיר.

ראה גם מפתח חתכיםדלת כנף עץ נגררת אל כיס

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.