פרטי בנין - נגרות - ארונות בנוים, משקוף פח מכופף וכנף עץ

מפתח פרטי נגרות לארונות בנוים בקיר העשוים משקןף פח מכופף וכנף עץ ופורמיקה. הארון מורם מפני הריצוף. פרופיל הפח משמש גם מגביל לטיח.

הפרטים עצמם נמצאים כאן:
חתכים אנכים
חתכים אופקייםפרטי בניין ארונות בנוים, משקוף פח מכופף וכנף עץ

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.