פרטי בנין - חיבור קיר פח לדופן קורת יסוד

פרט חתך אנכי בחיבור קיר עשוי פח טרפזי "סטילפח" אל קורת היסוד של המבנה. הפרט מראה את החיבור הנעשה על ידי פרופיל פח פנימי התופס פלשונג מחורר בו מונח קיר הפח. הצמדת הקיר אל צידה החיצוני של הקורה מבטיח אטימות למים.חיבור קיר פח לדופן קורת יסוד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.