פרטי בנין - חיבור קיר פח אל קיר בטון

פרט חתך אופקי בנקודת החיבור של קיר עשוי לוח פח מכופף המגיע אל קיר בטון. זיון פרופיל פח קבוע בקיר הבטון ואוחז את המרישים של קיר הפח. פלשונג מסתיר את נקודת החיבור וסוגר אותה.חיבור קיר פח אל קיר בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.