פרטי בנין - מרפסת מחופה דק עץ - חתך רוחב וקצה חופשי

חתך רוחב במרפסת קונזולית מחופה דק עץ. החתך מראה את הבטון הקונסטרוקטיבי, בטון שיפועים, יריעות האיטום, תשתית העץ לדק ולוחות החיפוי העשויים עץ איפיאה.
מעקה פלדה נתפס אל דופן המרפסת ועולה מעל לדק.

פרט זה הוא אחד משלושה. ראה גם:
מפגש עם קיר ומעקה
סף דלת יציאה
פרט חתך רוחב במרפסת מחופה דק עץדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.