פרטי בנין - כיפת תאורה בגג קל עשוי לוחות פח

פרט חתך אנכי בכיפה לתאורה טבעית המותקנת בגג פח על גבי קונסטרוקציה מפלדה. הפרט מראה את המרישים הנושאים, את אביזר היציאה המיוחד המותאם לכיפת התאורה ואת סרטי האיטום.פרט כיפת תאורה בגג עשוי לוחות פח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.