פרטי בנין - חיבור גגות מתמשכים בגג פנל מבודד משופע

פרט חתך אנכי בנקודת חיבור בין פאנלים מבודדים בגג משופע מתמשך. הפרט מראה את החיבור הנדרש למרישים, את החפיפה בין הפנלים ואת סרט האיטום.חיבור גגות מתמשכים בגג פנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.