פרטי בנין - ריצוף כיכר מגוננת משופעת בדוגמת גלים

שרטוט כיכר משופעת / מעגל תנועה עם חלוקי נחל וגינון, תוכנית וחתך עקרוני. הכיכר בנויה כגבעה עליה גינון וחלוקי נחל בדוגמה של שלושה גלים.תוכנית כיכר תנועה עגולה עם גינון וחלוקי נחל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.