פרטי בנין - מדרגות טרומית משולבות עם אבן משתלבת

פרט חתך אנכי במדרגות טרומית משולבות עם ריצוף אבן משתלבת. המדרגות הינן מדרגות בפיתוח שטח ונועדו לירידה בשיפוע נמוך. בחתך ניתן לראות את המצע, קורת הבטון התחתונה, בסיס המדרגות והמילוי עבור האבנים המשתלבות.פרט מדרגות חוץ בפיתוח שטח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.