פרטי בנין - חיבור קירות פח מתמשכים

פרט חתך אנכי בחיבור לוחות פח בקירות מתמשכים. לוח הפח העליון מחפה את הלוח הפח התחתון במינימום של 30 ס"מ חפיפה. הפרט מראה את חיבור הקיר אל המרישים בבורג.פרט חיבור לוחות קיר מפחדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.