פרטי בנין - חיבור מחיצה פנימית מפאנל מבודד לקורה

פרט חיבור מחיצה פנימית העשויה פנל מבודד אל חלקה העליון של קורת בטון. הפנל תפוס לקורה בעזרת פרופיל פח מכופף וניטים. מאחר ומדובר בקיר פנימי, אין צורך בפתרון איטום.מחיצה פנימית מקיר פנל מבודד היוצאת מקורת בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.