פרטי בנין - חיבור גג פח מעוגל לקיר פח ומרזב חיצוני

חתך אנכי בנקודת חיבור קצה גג מעוגל עשוי פח צורני מכופף בעיגול אל מזחלה ומרזב חיצוני. הקיר עשוי גם הוא פח ומחובר לקונסטרוקציה הנושאת בברגים.פרט גג מפח צורני אל קיר פח ומזחלה חיצונית

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.