פרטי בנין - פינה עליונה בחיבור גג פאנל מבודד לקיר בטון

פרט מפגש בין קיר בטון חשוף לגג פנל מבודד היורד ממנו בשיפוע. הפרט מראה את איטום הפינה בפלשינג עליון המחובר אל שן בקיר בבורג ואיטום סיליקון. הפאנל המבודד של הגג מחובר לקונסטרוקציה בברגים התפוסים אל המרישים.פרט חיבור גג פאנל מבודד לקיר בטון חשוף

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.