פרטי בנין - סגירת רכס גג בנייה קלה עם רוכב מפח צורני

פרט בחתך אנכי ובו נראה רכס הגג הבנוי בניה קלה של פנלים מבודדים. על גבי קונסטרוקציה מפלדה מחוברים מרישים ואליהם בברגים לוחות הפנלים המבודדים. פלשינג פנימי ורוכב מפח מכופף צורני אוטמים את נקודת הרכס.פרט סגירת רכס גג בנייה קלה עם רוכב מפח צורנידווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.