פרטי בנין - גיא בגג קל שיפועי בשטח קטן

פרט גיא בגג שיפועי, עשוי פנלים מבודדים, ששטחו קטן (מבחינת כמות המים המתנקזת אל הגיא. השרטוט מראה בחתך אקסונומטרי את המרישים עליהם מחוברים הפנלים המבודדים, את הפלשינג הפנימי (מזחילה) האוסף את המים שנכנסו דרך התפר ומוביל אותם החוצה אל הפינה, ואת הפלשינג העליון, הרוכב הסוגר את התפר בין לוחות הפנל המבודד מבחינה אסטטית.פרט גיא בגג פנלים מבודדיםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.