פרטי בנין - תעלות פח לגג מחופה רעפים

תעלת פח לגמלון ותעלות בין שני שיפועי רעפים, על פי קיים תקן ישראלי 1556 - גגות קלים עם סיכוך רעפיםתעלות פח לגג מחופה רעפים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.