פרטי בנין - קיר תלוי בין קומות - פרט 9 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות אטומות

פרט בניה עמוד המחבר שתי יחידות אטומות בקיר מסך. ראה מפתח פרטיםקיר תלוי בין קומות - פרט 9 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות אטומות

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.