פרטי בנין - קיר תלוי בין קומות - פרט 9 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות אטומות

פרט בניה עמוד המחבר שתי יחידות אטומות בקיר מסך. ראה מפתח פרטיםקיר תלוי בין קומות - פרט 9 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות אטומות

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.