פרטי בנין - קיר מסך בקיר דופן כפולה - מפתח פרטים 1 - 5

שרטוט עקרוני של קיר דופן כפולה ובו חלק הבנוי כקיר מסך. מפתח פרטיםקיר מסך בקיר דופן כפולה - מפתח פרטים 1 - 5

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.