פרטי בנין - פרט עמדת כיבוי

פרט עמדת כיבוי אש הכוללת גלגלון הידרנט 2 זרנוקים מזנק ומטף כיבוי אש תמונה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.