מערכות סינון אב"כ מידע כללי לרוכש

לידיעת ציבור הבונים, החל מתאריך 18-5-2010 ובהתאם לתקנה 6869 חלה חובת התקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ.


דרישה זו מופיע בגרמושקה  בסעיף תוכנית הממ"ד ומהווה תנאי לקבלת טופס 4 בסיום הבניה. קיימות מספר וועדות בנין ערים שאינן מקפידות לאזכר חובה זו הדרישות מקדימות לפני קבלת היתר בניה. הדרישה למערכת עשויה במרים אלו "להפתיע" את הדייר הן במהות כל שכן בתקציב. מכוון שלנוכחות המערכת בממ"ד  משמעות פרקטית ואסטטית (המערכות מגיעות בארון שחייב להיות מקובע בממ"ד), מומלץ לתכנן מבעוד מועד את מיקום פתחי האוויר לצורך שילוב המערכת בסיום הבניה.

ייעודי המערכת

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ מיועדות לספק מענה בשני תחומים

1.      לייצר תחלופת אוויר (החדרת חמצן פנימההוצאת דו תחמוצת הפחמן co2 ) . ממ"ד אטום מאפשר משך שהייה של 2 עד 3 שעות לכל היותר. מעבר למשך הזמן הזה נוצרים תנאי פיסיולוגיים המביאים לחנק.

2.      סינון כמי ביולוגי מלא בחלל הממ"ד המאפשר שהייה בטוחה ללא מסכות אב"כ וללא מגבלת זמן הגנה אפקטיבי (שבועות עד חודשים פעולת סינון יעילה) של המסנן בכימי ביולוגי.

שילוב המרכיבים או הפעלת מערכת במוד אוורור בלבד מאפשר שהייה בטוחה נוחה ללא הגבלת זמן ראלית.

דגשים בבחירת המערכת

על מנת לעמוד בדרישות תקנה 6869 דרושה התקנה של מערכות סינון אב"כ בעלות אישור תו תקן בלבד. תקן 4570 מגדיר את הדרישות מן המערכת וכול המערכות בעלות תו תקן מיוצרות ומותקנות תחת הגדרת תקן 4570 .

השוני בין המערכות של היצרנים השונים הינו במרכיבים הבאים:

·         אופן עיגון המערכת לפתח כניסת האוויר (קבוע על הפתח אפשרות בחירת מיקום המערכת במרחק של עד 1.5 מ' מפתח האוור)

·         גודל ארון המערכת ואופציות שילובו בקירות הממ"ד

·         היבטי תפעול ותחזוקה של המערכת

ככלל, כל שאר המרכיבים כגון ספיקת אוויר, שסתומי לחץ והדף, חווי  אטימות הממ"ד, חיי המסנן (כאשר סגור) הינם זהים וע"פ הגדרת תקן 4570.מערכות סינון אב"כ מידע כללי לרוכש>

חשוב לזכור !!

רוב המערכות הקיימות בשוק מסוגלות לספק מענה מיגון כפול:

1.      הפעלה מלאה של המערכת כאשר בהגדרת התרחיש נדרשים לאטום ממ"ד (לחבוש מסכות למי שאינו מצויד במערכת). במקרה זה המערכת מזרימה אוויר דרך המסנן הכימי ביולוגי אל חלל הממ"ד ומשחררת החוצה את האוויר הכלא בממ"ד האטום.

2.      הפעלה של המערכת במוד "אוורור בלבד" כאשר אין דרישה או צורך באטימת הממ"ד ומיגון כימי ביולוגי (הכוונה לתרחישים בהם נעשה שימוש בנשק קונבנציונלי דוגמת עוטף עזה, מלחמת לבנון השנייה  וכד' ).

היבטים בתחזוקת מערכת

בכול מערכת אוורור וסינון אוויר קיימות 3 רמות סינון נפרדות ושונות.

מסנן קדם- מסנן לכלוך גס אבק וכד' טרם חדירת אוויר למסנן אב"כ.

מסנן ביולוגי- מספק סינון מכאני (כמו "רשת יתושים") ברמה מיקרונית למרכיבי לוחמה ביולוגית כגון חיידקים וירוסים וכד'. מסנן זה אינו מצריך תחזוקה, ואלא קיימת מגבלה כמותית באשר לכמות "החומר הביולוגי" שעליו לעזור .

מסן כימי- מסנן שתפקידו לקשור בריאקציה כימית את מולקולת הגאזים ולמנוע חדירתן למרחב המוגן. מסנן זה מורכב מפחם פעיל כפי שמגדיר תקן 4570. המסננים השונים של החברות המורשות מספקים מענה סינון כימי אפקטיבי מרגע פתיחת מסנן לפרקי זמן של שבועות וחודשים (ראה הגדרות יצרן הנושא).

 חשוב לדעת !!

המסנן חייב להישאר אטום עד הוראה להפעלת המערכת במקרה חירום (כימי ביולוגי). פתיחתו והזרמת אוויר יביאו לספיחת לחותמים. הצטברות מים על הפחם לאורך זמן פוגעת ביכולת הסינון עד צורך בהחלפת המסנן. לא קיימים בישראל מסננים שאינם דורשים תחזוקה לאורך זמן או לאחר הפעלה.
ככלל- גם מסנן שלא נפתח סופח לחות לאורך השנים, גם אם באופן מצומצם. (הגדרות התקן מחייבות בדיקה תקופתית אחת לשנה..)
חשוב לבדוק עם היצרן מה דרישות התחזוקה בשני מצבים. לדרישות אלו משמעות כספית ניכרת גם לאחר רכישת המערכת.

1.לאחר פתיחה ושימוש במסנן

2.לאורך השנים ללא שהמסנן נפתח.

מעבר לכך, בדיקות תקופתיות של המערכת מיועדות לבחון את תקינות פעולות שסתומי ההדף הנמצאים בפתחי כניסת יציאת אוויר. כמו כן מאפשרת הבדיקה התייחסות למצב אטימות הממ"ד.

דרישות להכנת הממ"ד טרם התקנת המערכת

ככלל, התקנת המערכת מתבצעת עם סיום הבניה ולאחר הכנת הממ"ד ע"פ פירוט זה

·         יש לאטום תשתיות חשמל בממ"ד

·         יש להתקין חלון אטום גזים בעל תו תקן

·         יש להתקין כנף דלת ממ"ד לרבות איזון וכיוון צירי הכנף לאטימות מלאה

·         לסיים עבודת ריצוף +רובה

·         לסיים עבודות טיח וצבע סופי.

·         לבצע בדיקת אטימות על ידי מעבדה מוסמכת.

·         להעביר תוכנית ממ"ד וטופס בדיקת אטימות  (תקינה כמובן) לספק.

דרשות והליך קבלת אישורים לטופס 4

לצורך קבלת טופס 4 קיימת דרישה של הרשות המקומית מהנדס פיקוד העורף הכוללת את הרכיבים הבאים
·         אישור התקנת מערכת של יצרן מאושר בעל תו תקן
·         תו תקן הכולל מספר סידורי של המערכת שהותקנה (כן, המערכות ממוספרות ולא ניתן להעבירם בין השכנים.....)
·         חשבונית מס רכישה הכוללת פרטי דייר ונתוני הנכס (מספר מגרש וכד')

המאמר באדיבות

תגובות