הביצועיסט - גורמים לדברים לקרות.

יום רביעי, 30 אוקטובר 2013, 16:00

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה.

בניין סגו, חדר 404.


הביצועיסט - גורמים לדברים לקרות.

כנס לכבודו של האדריכל שמוליק יבין


אדריכל, איש משרד השיכון ושותף מרכזי בעיצוב הנוף הבנוי במדינה, יושב-ראש איגוד המתכננים לשעבר, כותב פורה ואיש שיודע לגרום לדברים לקרות.
הכנס יכלול שלושה מושבים הקשורים לתחנות שונות בחייו של יבין ונקודת המוצא של כולם תהיה איך גורמים לדברים לקרות. 

סדר היום:
16:00 ברכות ודברי פתיחה
          מושב ראשון: להזיז מתוך הממסד
17:30 מושב שני: תחרויות אדריכלים - מקפצה מקצועית או ניצול מקצועי
18:20 מושב שלישי: סט כלים להתחדשות עירונית.

>>>> מצורפת ההזמנה עם רשימת המשתתפים המלאה


__img__

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה.

בניין סגו, חדר 404.

הביצועיסט_גורמים לדברים לקרות.

תגובות