הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

ימים חמישי-שישי, 20-21 בפברואר, 2014

יום ה'- באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, אולם מקסיקו ובית מאירסדורף
יום ו'- סיורים בעיר ירושלים ובסביבתה (מפגש בבצלאל בבניין הנסן, שכונת טלביה)

תכנון עם קצוות פתוחים 

הכנס ה-12 של איגוד המתכננים יתקיים בירושלים, בשיתוף עם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים, התכנית לתואר שני בעיצוב עירוני בבצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ועיריית ירושלים. 

__img__
תכנון עם קצוות פתוחים מתייחס למעבר ממסגרות תכנון קשיחות, היררכיות וריכוזיות למסגרות מבוזרות, אופקיות וגמישות יותר, שאינן שמות במוקד תמונת עתיד נוקשה. מסגרות אלו כוללות חיזוק של התכנון הלא-סטטוטורי, המובל על ידי שותפויות של גורמים מגוונים, בהם ארגוני מגזר שלישי, רשויות מקומיות וארגונים ממשלתיהכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראלp;
מדובר בתכנון משתף של הציבור ושל מגוון קבוצות אוכלוסייה, שפעמים רבות אין לו גבולות חד-משמעיים כ. ל זאת מתוך הכרה בכך שגבולותיהם של אזורים עירוניים, כמו גם קבוצות אוכלוסייה במרחב, הינם מטושטשים ומשתנים לאורך זמן . 
מאפיינים אלה של 'תכנון רך בגבולות מטושטשים' הם במוקד השיח האקדמי והפוליטי במדינות רבות בעולם ויש להם רלוונטיות רבה לסדר היום התכנוני בישראל.


לפרטים ושאלות: איגוד המתכננים בישראל  

תגובות