סוגיות בשימור ירושלים - סדרת הרצאות אורח באריאל

יום חמישי, 3 אפריל 2014, 14:00

אודיטוריום ראאב, בית הספר לארכיטקטורה אריאל בשומרון


בית הספר לארכיטקטורה אריאל בשומרון, 

מתכבד להזמינכם להרצאתו של איציק שוויקי:

סוגיות בשימור ירושלים


לארץ ישראל מורשת התיישבות היסטורית הנמשכת על פני חמשת אלפים שנה. תרבות הבנייה של העת העתיקה בארץ ישראל מעוגנת ב"חוק העתיקות" הדן ומבטיח את קיומם של מבנים ואתרים שנבנו עד 1700. ההתעוררות הציבורית לשימורם של מבנים של המאות האחרונות החלה בעקבות הרס אתרים היסטוריים במשך עשרות בשנים והובילה להקמת המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות. 


בעשור האחרון התקבל המושג 'העיר ההיסטורית' והוטמע בתכנית המתאר. 

בהרצאה יועלו סוגיות ובעיות בשימור ירושלים.


__img__ההרצאה במסגרת סדרת הרצאות האורח - אביב תשע"ד 2014


 - - - - - - - - - -

סוגיות בשימור ירושלים - סדרת הרצאות אורח באריאל

תגובות