סימפוזיון בינלאומי - ערים עושות עיצוב

יום שני, 17 במרץ 2014, 10:00-20:00

הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים, קרית הטכניון, חיפה


יום שלישי, 18 במרץ 2014, 14:00-20:00

סינמטק ירושלים, דרך חברון 11 ירושלים


גישות עכשוויות בעיצוב עירוני מרחבי העולם - סימפוזיון בינלאומי

במהלך העשור האחרון, בפעם הראשונה בתולדות ההיסטוריה האנושית, יותר ממחצית אוכלוסיית העולם חיה בסביבה עירונית ולא כפרית, ותחום העיצוב העירוני הולך ותופס מקום מרכזי ביצירת סביבת חיים מקיימת ובהענקת איכות חיים נאותה בתנאי הצטופפות שהולכים ומתעצמים. 

הסימפוזיון ידון בהיבטים אקדמיים-תאורטיים וכן בהיבטים פרקטים של תחום העיצוב העירוני, ויבחן אופני ואפשרויות להפריה הדדית ביניהם, תוך בחינה של ערי בוחן מישראל, אירופה וארה"ב.


__img__


הסימפוזיון יתפרס על פני יומיים רצופים. ביום הראשון יתקיים כנס אקדמי בטכניון בחיפה, וביום למחרת יתקיים סימפוזיון בסינמטק ירושלים, משולב ביום הקרנה של סרטים בנושא תכנון ועיצוב עירוני ועיור.


שתי תערוכות ילוו את הכנס:

מטריצת ירושלים המציגה את ירושלים כמקרה בוחן בעיצוב עירוני עכשווי, והרווארד בירושלים המציג עבודות סטודנטים מסטוגיו עיצוב עירוני שנושאו ציר יפו בירושלים. התערוכות תוצגנה בגלריה PEKA בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, ב'מתחם הנסן' בירושלסימפוזיון בינלאומי - ערים עושות עיצובית דגם העיר שבעיריית ירושלים.הכניסה למושבי הכנס חופשית


לפרטים: [email protected] il

הרשמה מראש: [email protected]

תגובות