תכנון ותיקון בבאר שבע - יום עיון

יום רביעי, 30 אפריל 2014, 17:00

מרכז מנדל, מגדלי הרכבת, באר שבע


מרכז מנדל למנהיגות בנגב והמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון עורכים יום עיון סביב הדו"ח

עושים צדק – תכנון ותיקון בבאר שבע

הדו"ח נכתב על ידי סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון, שהשתתפו בסדנת תכנון בהנחיית פרותכנון ותיקון בבאר שבע - יום עיוןפ' אורן יפתחאל בהשראת המחאה החברתית של 2011. הסדנא בדקה את מידת נוכחותם של מרכיבי צדק חברתי בעיר, כולל בתכנית החדשה המתגבשת בימים אלה.


ביום העיון יוצגו ממצאי הסדנא ויתקיים דיון בהשתתפות ראש עיריית באר שבע, מר רוביק דנילוביץ, אדריכלית העירייה, אדר' יוספה דברה, סגן יו"ר איגוד המתכננים, אדר' גיא קב ונקי, מר חיים בר יעקב ונציג קהילות ושכונות בעיר.


תגובות