הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

קול קורא להגשת תקצירים להרצאות ופוסטרים עבור הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל. הכנס יתמקד בבחינת נושאי תכנון שונים בדגש על התכנון בארץ בתקופות השונות, קווים בעיצוב דמותה של החברה והארץ מקום המדינה, זיהוי של מגמות ותהליכים רב תחומיים וניסיון לבחינת התפתחויות עתידיות. הכנס יתקיים בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע.

 

נושא הכנס:

דמות הארץ אתמול, היום, מחר

יום ה' 19.2.2015

באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

יום זה יכלול שני מושבי מליאה עם הרצאת אורח, אירוע חגיגי לציון 50 שנים לאיגוד ופנל דיונים רחב אשר יעסוק בנושא המוביל של הכנס. כמו כן יתקיימו שלושה סבבים של מושבים מקצועיים מקבילים במגוון רחב של נושאי תכנון. יוענק אות יקיר התכנון ונאמן האיגוד לשנת תשע"ה ויוענקו פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות. בסוף היום יתקיים אירוע ערב חגיגי.


יום ו' 20.2.2015

סיורים בעיר באר שבע ובסביבתה

 

יערכו בהשתתפות עיריית באר שבע ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה. סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובאזור.

__img__

פניה להצעת הרצאות והגשת פוסטרים

במהלך הכנס יתנהלו מספר מסלולי הרצאה ודיון במושבים מקבילים. תקצירים להרצאות יוגשו תוך ציון המסלול המבוקש מבין המסלולים הבאים:

 

1.      תכנון ארצי – התיישבות, תשתיות ושטחים פתוחים

2.      הערים בישראל – בניה והתפתחות

3.      המרחב הציבורי

4.      תחבורה, ניידות ונגישות

5.      איכות הסביבה העירונית

6.      חדשנות עירונית

7.      השיכון והשכונה – הדיור בישראל

8.      המרחב הכפרי מאין ולאן

9.      הישוב הערבי – מכפר הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראלירוני

10.    קיימות חברתית וסביבתית

11.    מערכות תכנון – תהליכים ותמורות בישראל ובעולם

12.    תכנון, חברה וקהילה

 

 

אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין, להעביר לוועדה המארגנת הצעות להרצאות בנושאים שפורטו לעיל. ההרצאות תשובצנה על ידי מנחי המסלולים [אין להעביר הצעות למושבים שלמים].

  

את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 31.10.2014 לשתי כתובות הדוא"ל הבאות:

 

[email protected]


[email protected]  (מזכירות איגוד המתכננים)

 

בעת משלוח התקציר, יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש, את המסלול ואת שם ההרצאה.

 

יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:

את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר באותיות מושחרות בגודל 14. לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים באותיות מושחרות בגודל 12. בשורה הרביעית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים כולל כתובת הדוא"ל (פונט רגיל גודל 12), ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר בפונט רגיל גודל 12. גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו. התקציר לא יעלה באורכו על עמוד אחד.

 

פוסטרים

לכל המעוניין, ניתן  להעביר לוועדה המארגנת הצעות לפוסטרים בנושאים שפורטו לעיל. הפוסטרים יכולים להציג עבודות תכנון, פרויקטי סטודנטים או עבודות מחקר והם יוצגו לכל אורך הכנס.

 

את ההצעות לפוסטר יש לשלוח עד לתאריך 25.10.2014 לשתי כתובות הדוא"ל המפורטות מעלה.


נשמח להשתתפותכם הפעילה!


הוועדה המארגנת:  יו"ר – נורית אלפסי אוניברסיטת בן גוריון ועדנה לרמן- יו"ר איגוד המתכננים בישראל, רחל קטושבסקי, תמי גבריאלי, גידי ברסלר.

תגובות