שונות - איך משרטטים תכנית גג

1 . שרטוט מסגרת הגג, בהתאם לתוכנית הקומה , הקו האדום המסומן. 2 . )להתייחס במקרה של גג בולט בהתאם(. 3 , ס"מ כלפי פנים הגג. )במידה ועובר צמ"ג במעקה הגג 20 . לשרטט את עובי מעקה הגג, עובי ס"מ(. 20 הוא צריך להיות בעובי מינימלי של 4 ס"מ כלפי תמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

תגובות