שונות - רשימת חלונות

פירוט רשימת חלונות בבית לשיפוץ,
חלונות קיימים וחלונות מתוכננים
בתכנית, חזית וחתך,
שימושי עבור הקבלן לאפיון סוגי ואיתור החלונות בתכנית.תמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות